کوچینگ و پیاده روی اربعین

کوچینگ، مربی گری، هدف گذاری، تلاش برای رسیدن به هدف در پیاده روی جمعی اربعین بین کربلا و نجف عراق – مدیر عامل شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار – دکتر غلامحسین رادمرد قدیری – بیزینس کوچینگ دانش بنیان ایران