کوچینگ و پیاده روی اربعین

کوچینگ، مربی گری، هدف گذاری، تلاش برای رسیدن به هدف در پیاده روی جمعی اربعین بین کربلا و نجف عراق – مدیر عامل شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار – دکتر غلامحسین رادمرد قدیری – بیزینس کوچینگ دانش بنیان ایران

کوچینگ موفقیت

کوچینگ موفقیت

کوچینگ موفقیت به شما کمک می کند تا یاد بگیرید چگونه از مهارتها و پتانسیل های خود در  هدف گذاری صحیح و حل مسائل مختلف استفاده کرده و در نهایت رشد کنید.

کوچینگ موفقیت را به همراه دارد و ابزاری سریع برای دستیابی به اهداف  است که با برنامه ریزی راه رسیدن به موفقیت را آسان می کند.

شرکتهای موفق در حال حاضر کوچینگ را برای رسیدن به موفقیت ضروری میدانند .  بسیاری از تجارتهای موثر و موفق دنیا در حال حاضر پذیرفته اند که کوچینگ سهم مهمی در موفقیت آنها ایفاء میکند.

کوچینگ باعث می شودکه بهتر خودتان و قابلیت های پنهانتان را بشناسید.

سریعتر به اهداف در زندگی ، تحصیل و کار برسید.

بهتر تصمیم گیری و برنامه ریزی کنید.

با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنید.

در نهایت زندگی ، کار  و تحصیل خود را متحول کنید.

همه ما همواره به کسانی نیاز داریم که به ما بازخورد بدهند

با این روش است که ما پیشرفت کرده و اصلاح می شویم . در نتیجه یک مربی می تواند بهترین

همراه ما باشد تا این بازخورد برای پیشرفت را به طور صحیح دریافت کرده  و رشد کنیم.